ITI ASEAN

日常生活用語篇

ITI ASEAN 介紹泰語、印尼語、越南語及緬甸語4種語言的基礎日常用語

共分為12篇,除了文字,還有發音,讓大家更輕鬆的學會

語言/主題 泰語 印尼語 越南語 緬甸語
1. 你好/Hello、How are you  สวัสดี Apa kabar  Xin chào 

2. 早安/Good morning

อรุณสวัสดิ์ Selamat pagi Chào buổi sáng
3. 晚安/Good night ราตรีสวัสดิ์ Selamat malam Chúc ngủ ngon
4. 再見/See you แล้วเจอกันนะ Sampai jumpa Tạm biệt、Hẹn gặp lại 
5. 謝謝/Thank you ขอบใจ Terima kasih

Cảm ơn 、Cám ơn

6.不客氣/Your are welcome

ไม่ต้องเกรงใจ

Sama-sama

Đừng khách khí

7.對不起 / Sorry ขอโทษ Maaf

Xin lỗi 

8.沒關係/Never mind 

ไม่เป็นไร

Tidak apa-apa

Không sao

9.歡迎/ Welcome

ยินดีต้อนรับ

Selamat datang

Hoan nghênh

Chào mừng

10.恭喜 / Congratulation

ยินดี 

Selamat Chúc mừng
11.很高興認識你 /Nice to meet you

ยินดีที่ได้รู้จัก

Senang sekali bertemu dengan kamu

Rất vui được gặp bạn

12.是、不是 / Yes、No

ใช่ 、ไม่ใช่

Ya、Tidak

Phải 、 Không phải